Výber jazyka:

Stratégia a hodnoty

Misia

Chceme prinášať zábavu našim zákazníkom, ktorí majú radi šport, sledujú športové udalosti, šport berú ako koníček a vsádzajú na svoje obľúbené tímy.

Vízia

Smerujeme k posilňovaniu pozície stredoeurópskeho lídra. Naše úsilie a prostriedky vkladáme do inovácií, ktoré zákazníkov a akcionárov nenechajú na pochybách, že Fortuna je hlavným hýbateľom trhu.

Regulácia

Fortuna plne rešpektuje a dodržiava regulačné normy na národnej i európskej úrovni. Uvedomuje si potrebu regulácie, a preto podporuje stabilné a transparentné legislatívne prostredie, ktoré umožňuje rovnú súťaž všetkých subjektov pôsobiacich na trhu. V krajinách pôsobnosti je aktívnym členom profesijných asociácií a spolupracuje s vládami a parlamentmi na tvorbe legislatívy.

Zodpovedné stávkovanie

Fortuna sa hlási k zodpovednému stávkovaniu a aktívne sa zúčastňuje projektov, ktorých hlavným cieľom je predstavenie zodpovedného prístupu k stávkovaniu s dôrazom na dodržiavanie príslušnej vekovej hranice. Tento prístup Skupina uplatňuje na všetkých trhoch. Viac informácií o konkrétnych aktivitách nájdete v sekcii Zodpovednosť.

Podpora športu

Vďaka športovému stávkovaniu je Fortuna prirodzeným partnerom športových klubov. Okrem tradičného sponzoringu, spoločnosť poskytuje finančné prostriedky aj športovcom so zdravotným postihnutím a formou grantov podporuje rozvoj regionálneho športu. Viac informácií o aktivitách nájdete v sekcii Zodpovednosť.