Výber jazyka:

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2016

Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné neauditované konsolidované výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2016, sestavené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

·         Celkové přijaté sázky za rok 2016 se zvýšily o 22,6 % na 1 039,6 milionu EUR

·         Celková výše hrubých výher z kurzových sázek on-line v roce 2016 vzrostly o 21,7 % na 103,1 milionu EUR

·         Celková EBITDA dosáhla 22,1 milionu EUR, meziročně o 18,5 % méně

„Jsme potěšeni, že můžeme oznámit silný růst přijatých sázek za rok 2016. Fortuna přijala sázky v hodnotě 1 039,6 milionu EUR, což je o 22,6 % více nežli v loňském roce. Přijaté sázky rostly dvouciferně na všech našich klíčových trzích, primárně vlivem rostoucího online sázení zejména přes mobilní zařízení, zatímco sázení na pobočkách rostlo jednociferně. EBITDA Společnosti byla ovlivněna zvýšením sázkové daně v České republice, nepříznivým vývojem sportovních výsledků v roce 2016 a plánovaným nárůstem provozních nákladů v souvislosti podporou růstových příležitostí společnosti.“ sdělil Per Widerström, CEO a předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.

Společnost Fortuna dosáhla v roce 2016 podle svých předběžných neauditovaných hospodářských výsledků celkové výše přijatých sázek 1 039,6 milionu EUR, což je o 22,6 % více než v roce 2015 a překročila výhled Společnosti na daný rok. Hodnota přijatých sázek v segmentu sportovního sázení dosáhla částky 1 019,4 milionu EUR, což je o 23,1 % více než v roce 2015 díky dobré výkonnosti na všech trzích, kde Fortuna působí. Přijaté sázky z loterie dosáhly v roce 2016 celkové výše 20,2 milionu EUR, meziroční nárůst o 2,8 % daný růstem jak segmentu stíracích losů, tak i numerických her.

V roce 2016 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win) částky 163,0 milionů EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 10,5 %. Hrubé výhry z kurzového sázení dosáhly výše 153,8 milionu EUR, což bylo o 10,9 % více než v předcházejícím roce. Z této částky hrubé výhry ze sázení po internetu v roce 2016 vzrostly na 103,1 milionů EUR, což oproti roku 2015 znamená nárůst o 21,7 %.

Výkonnost v oblasti přijatých sázek a hrubých výher v roce 2016 byla podpořena růstem sportovního sázením online po internetu a přes mobilní zařízení a rovněž mistrovstvím Evropy ve fotbale UEFA EURO 2016 ve Francii.

Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v roce 2016 hodnoty 22,1 milionu EUR, což znamená meziroční pokles o 18,5 %. Hodnota EBITDA ze sportovního sázení dosáhla výše 21,1 milionů EUR, o 19,5 % méně než v předcházejícím roce. EBITDA z loterií dosáhla výše 1 milionu EUR, což znamenalo zlepšení oproti výsledku předcházejícího roku o 11,0 %.

V roce 2016 Společnost dosáhla Čistého zisku ve výši 11,2 milionu EUR, o 42,4 % méně než v předcházejícím roce. Po úpravě o vliv jednorázové odložené daně v Polsku v roce 2015 by čistý zisk poklesl o 29,6 %.

Vybrané finanční ukazatele – celkem za FEG

(v mil. EUR) 2016 2015 % změna
Přijaté sázky 1 039,6 847,7 22,6 %
Hrubé výhry 163,0 147,4 10,5 %
EBITDA 22,1 27,2 -18,5 %
Čistý zisk za období 11,2 19,5 -42,4 %
Očištěný čistý zisk za období[1] 11,2 16,0 -29,6 %[1] Očištěný o odloženou daň v Polsku v roce 2015

KONTAKT PRO MÉDIA

Petr Šrain

PR manažér a tlačový hovorca
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Tieto kontakty sú v prvom rade určené pre novinárov, nemôžeme vám preto zaručiť, že na iné zaslané otázky dokážeme včas reagovať.