Language select:

Pomoc Fortuny

Fortuna wspiera realizację wielu projektów pożytku publicznego. Na mocy czeskich regulacji prawnych Grupa przekazuje pomoc bezpośrednio beneficjentom, natomiast w pozostałych krajach o podziale środków decyduje państwo. Do organizacji korzystających od lat ze wsparcia Fortuny należą: Konto Bariery oraz Centrum Paraple.

Konto Bariéry

Konto Bariéry to uznaną organizacja, która już od ponad 16 lat wspiera osoby niepełnosprawne.

Centrum Paraple

Fortuna współpracuje z Centrum Paraple właściwie od chwili jego założenia, czyli od 1994 roku. Centrum pomaga osobom sparaliżowanym wskutek urazów rdzenia kręgowego w przystosowywaniu się do nowej sytuacji życiowej, poprawie ich fizycznego i psychicznego stanu zdrowia oraz osiągnięciu jak największej samodzielności i samowystarczalności. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych działań tej organizacji jest „Běh pro paraple” (bieg dla paraplegików) – impreza charytatywna, w której Fortuna uczestniczy co roku.

Impreza ta ma na celu budowanie świadomości społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych fizycznie oraz poprawę powszechnie spotykanych postaw w stosunku do tych osób.

 

GALERIES