Language select:

Ochrona niepełnoletnich

Ochrona dzieci i osób niepełnoletnich to kluczowe założenie naszego odpowiedzialnego podejścia do zakładów. Nasz system przyjmowania zakładów przez Internet wymaga osobistej rejestracji oraz potwierdzenia pełnoletniości użytkowników w jednym z naszych punktów przyjmowania zakładów. Rozwiązania te wykluczają jakąkolwiek możliwość zawierania zakładów przez dzieci – czy to przez Internet, czy też w punktach naziemnych.

Ponadto, spółki tworzące Fortuna Entertainment Group czynnie uczestniczą w projektach, których głównym celem jest uświadamianie młodzieży w kwestii reguł obowiązującego prawa, a w konsekwencji zapobieganie zawieraniu zakładów przez tę grupę.

Jednym z takich przedsięwzięć jest czeski projekt Rubikon wspierany przez stowarzyszenie APKURS oraz czeskie Ministerstwo Edukacji i Sportu.