Language select:

Spółki zależne

Grupa Fortuna prowadzi działalność na trzech rynkach europejskich: w Polsce, w Czechach oraz na Słowacji, w Rumunii i Chorwacji.