Language select:

Zakłady bukmacherskie

Rynek zakładów bukmacherskich w Europie Środkowej jest niezwykle konkurencyjny, i nie ma na nim zbyt wiele miejsca dla kolejnych graczy. Jego cechą charakterystyczną są dziesiątki operatorów zakładów, walczących o udział w rynku.

Dla rozwoju branży w ostatnich latach kluczowe znaczenie miały, i nadal mają, kolejne zmiany legislatywy w całym regionie, zezwalające na zawieranie zakładów przez Internet. Umożliwiły one nie tylko otwarcie nowego kanału dystrybucji, ale również podniesienie jakości, rozwój i poszerzenie oferty produktów, jak również poprawę standardów obsługi klienta.

Dystrybucja on-line ma kluczowe znaczenie dla branży w kolejnych latach, a wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych wzrasta znaczenie nowych interfejsów na wszystkich dostępnych platformach mobilnych.