Language select:

Misja i strategia

Misja

Misją Fortuna Entertainment Group jest dostarczenie rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe i obstawiającym swoje ulubione drużyny.

Wizja

Celem Fortuna Entertainment Group jest umacnianie pozycji lidera w sektorze zakładów wzajemnych w regionie Centralnej Europy. Firma nie ustaje w wysiłkach, by jej działalność i wprowadzane innowacje plasowały Fortunę wśród najważniejszych graczy na rynku.

Regulacje prawne

Fortuna prowadzi swoją działalność w oparciu o krajowe i europejskie regulacje prawne. Jako firma świadoma konieczności prawnego regulowania działalności gospodarczej, opowiada się za stabilnym i przejrzystym ustawodawstwem, stwarzającym warunki do uczciwej konkurencji pomiędzy wszystkimi podmiotami rynkowymi.

Fortuna Entertainment Group – na rynkach objętych jej zasięgiem - jest aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych oraz współpracuje z organami rządowymi i parlamentarnymi w tworzeniu ustawodawstwa regulującego działalność zakładów bukmacherskich.

Odpowiedzialne zakłady

Fortuna wspiera ideę odpowiedzialnych zakładów wzajemnych i czynnie uczestniczy w projektach, mających na celu ich wprowadzanie i popularyzowanie, podkreślając jednocześnie konieczność przestrzegania ograniczeń wiekowych.

Swoje poparcie dla odpowiedzialnych zakładów wzajemnych Fortuna Entertainment Group wdraża i realizuje na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność. Więcej informacji o społecznym zaangażowaniu Fortuna znajduje się w zakładce Odpowiedzialność.

Wspieranie sportu

Ze względu na przyjmowanie zakładów dotyczących imprez sportowych, Fortuna Entertainment Group jest naturalnym partnerem klubów sportowych. Oprócz tradycyjnej działalności sponsorskiej, firma przekazuje również środki finansowe na rzecz niepełnosprawnych sportowców, a za pośrednictwem dotacji wspiera rozwój sportu na szczeblu regionalnym. Więcej informacji o zaangażowaniu pro-sportowym Fortuna znajduje się w zakładce Odpowiedzialność.