Language select:

Informacje ogólne

Grupa Fortuna wdraża i zachowuje międzynarodowe standardy odnoszące się do ładu korporacyjnego. W szczególności spółka zamierza prowadzić działalność zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, przyjętymi w Polsce, Czechach oraz Holandii.

Statement on Corporate Governance of Fortuna Entertainment Group N.V.