Language select:

Wstępne, niezweryfikowane wyniki finansowe spółki Fortuna Entertainment Group N.V. za 2016 r.

Amsterdam - Spółka Fortuna Entertainment Group N.V. ogłasza wstępne, niezweryfikowane, skonsolidowane wyniki finansowe za rok fiskalny do dnia 31 grudnia 2016 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

·         Łączne kwoty uzyskane w 2016 roku wzrosły o 22,6% do poziomu 1,039.6 mln EUR

·         Łączna wartość brutto zakładów sportowych online, wygranych w 2016 roku, wzrosła o 21,7% do poziomu 103,1 miliona EUR

·         Łączna wartość EBITDA wyniosła 22,1 miliona EUR, co stanowi spadek o 18,5% w stosunku do poprzedniego roku (year-over-year)

"Cieszymy się, że możemy ogłosić znaczący wzrost w zakresie wpłaconych kwot za cały 2016 rok. Całkowita wartość zakładów przyjętych przez spółkę Fortuna wyniosła 1,039.6 miliona EUR, co stanowi wzrost o 22,6% w stosunku do poprzedniego roku. Wartość wpłaconych kwot podwoiła się na wszystkich kluczowych rynkach, na co wpływ miały po pierwsze zakłady online - a w szczególności zawierane za pomocą telefonów komórkowych, podczas kiedy wartość sprzedaży wzrosła o jednocyfrową liczbę. Wpływ na wartość EBITDA miały: wzrost stopy podatkowej dla zakładów sportowych, niekorzystne wyniki sportowe w 2016 roku oraz planowany wzrost kosztów operacyjnych, wspierających możliwości rozwoju firmy.", powiedział Per Widestrom, Prezes i Przewodniczący Zarządu Spółki Fortuna Entertainment Group.

Fortuna zanotowała w 2016 roku łączne dochody na poziomie 1,039.6 miliona EUR, co stanowi wzrost o 22,6% w stosunku do roku 2015, tym samym przekraczając zakładaną na 2016 rok wartość zysku.Wartość kwot wpłaconych z zakładów sportowych wyniosła 1,019.4 mln EUR, czyli o 23,1% więcej niż w 2015 roku. Jest to wynik wysokiej wydajności grupy Fortuna w krajach, w których działa. Wartość kwot pochodzących z zakładów loterii osiągnęła w 2016 roku poziom 20,2 miliona EUR, co stanowi wzrost o 2,8% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to skutek zwiększonego zainteresowania zdrapkami loteryjnymi i segmentami loterii numerycznej.

W 2016 roku łączny zysk brutto wyniósł 163,0 miliona EUR, co oznacza wzrost o 10,5% w porównaniu z 2015 r. Wartość zysku pochodzącego z zakładów sportowych wyniosła 153,8 miliona EUR, co stanowi wzrost o 10,9% w stosunku do poprzedniego roku, z czego wartość brutto pochodząca z zakładów online wzrosła do 103,1 miliona EUR, co stanowi znaczący wzrost o 21,5% w stosunku do roku 2015.

Uzyskany poziom wpłaconych kwot oraz zysku brutto w 2016 r. jest wynikiem zwiększonego zainteresowania zakładami sportowymi online i mobilnymi, a także turniejem piłki nożnej UEFA EURO 2016.

Łączna wartość EBITDA wyniosła 22,1 miliona euro, co stanowi spadek o 18,5% w stosunku do poprzedniego roku (year-over-year) Poziom EBITDA z zakładów sportowych osiągnął 21,1 miliona EUR, czyli o 19,5% mniej niż w poprzednim roku. Poziom EBITDA z loterii wyniósł 1 milion EUR, o 11,0% więcej niż w poprzednim roku.

W 2016 roku Spółka osiągnęła łączne przychody netto w wysokości 11,2 miliona EUR, co stanowi o 42,4% mniej niż w poprzednim roku. Jeśli skorygujemy tę kwotę o dochód z tytułu podatkuodroczonego w Polsce w 2015 roku, spadek zysku netto wyniesie 29,6%.

brane całkowite wskaźniki finansowe - Fortuna Entertainment Group.

(w milionach euro) Za rok 2016 Za rok 2015 % zmiany
wpłacone kwoty 1 039,6 847,7 22.6%
Zysk brutto 163,0 147,4 10.5%
EBITDA 22,1 27,2 (18.5%)
Zysk netto za rok 11,2 19,5 (42.4%)
Skorygowany zysk netto za rok[1] 11,2 16,0 (29.6%)[1] Skorygowany o przychody z tytułu podatku odroczonego w związku z reorganizacją Grupy w Polsce w 2015 roku

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.