Language select:

Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2015

Fortuna Entertainment Group N.V., największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, obecny na rynkach w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

·         Całkowita kwota przyjętych zakładów wzrosła w 2015 roku o 26,1%, do 847,7 mln EUR

·         Całkowita kwota wygranych brutto z zakładów sportowych online wzrosła w 2015 roku o 26,4%, do 84,7 mln EUR

·         Całkowita wysokość EBITDA wyniosła 27,2 mln EUR, co oznacza spadek rok do roku o 2,1%

·         Dochód netto w 2015 roku wzrósł o 22,5 % do 19,5 mln EUR za sprawą odroczonego podatku

„Z radością informujemy o rosnących zyskach w całym 2015 roku, osiągniętych pomimo braku dużych imprez sportowych oraz likwidacji opłaty manipulacyjnej na Słowacji. Fortuna przyjęła ogółem zakłady w kwocie 847,7 miliona EUR, tj. o 26,1% wyższej, niż przed rokiem. Pomimo ciągłego nacisku na obniżanie marży, dobre wyniki w trzecim i czwartym kwartale 2015 roku pozytywnie wpłynęły na wygrane brutto, które wzrosły o 11,2% do 147,4 mln EUR. Głównym motorem wzrostu była ekspansja zakładów internetowych, zwłaszcza zawieranych za pomocą urządzeń mobilnych, na wszystkich rynkach, na których działa Fortuna, jak również nacisk na zwiększenie efektywności działań operacyjnych i stabilność marży” powiedział Per Widerstrom, Dyrektor Generalny oraz Prezes Zarządu spółki Fortuna Entertainment Group.

Fortuna w 2015 roku według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 847,7 miliona EUR, a więc o 26,1% więcej, niż w 2014 roku. Przyjęte zakłady sportowe osiągnęły kwotę 828,0 mln EUR, o 26,3% więcej, niż w roku 2014 za sprawą dobrych wyników na wszystkich rynkach, na których działa Fortuna, i pomimo braku dużych imprez sportowych w ubiegłym roku. Przyjęte zakłady z loterii wyniosły w 2015 roku w sumie 19,7 miliona EUR, co stanowi wzrost o 17,8% rok do roku, osiągnięty dzięki segmentom gier numerycznych i kuponów zdrapek.

W 2015 roku wysokość wygranych brutto wyniosła 147,4 miliona EUR, co w porównaniu z 2014 rokiem stanowi wzrost o 11,2%. Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 138,7 miliona EUR, a więc o 10,9% więcej niż w poprzednim roku. W tym wygrane brutto z zakładów internetowych w 2015 roku wzrosły do 84,7 milionów EUR, co w porównaniu z 2014 rokiem oznacza wyraźny wzrost o 26,4%. Wzrost zakładów internetowych wynikał z popularności „zakładów na żywo“, zawieranych głównie za pomocą urządzeń przenośnych. Rozwój segmentu zakładów internetowych przyspieszyło zniesienie opłaty manipulacyjnej na Słowacji oraz ściganie graczy korzystających z usług operatorów offshore w Polsce. Wygrane brutto z zakładów w kolekturach w 2015 roku wyniosły 54 miliony EUR, co oznacza spadek o 7,0% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wygrane brutto z loterii wyniosły 8,7 miliona EUR (+15,5% rok do roku), przy wzroście segmentów kuponów zdrapek i gier numerycznych.

Całkowita kwota skonsolidowanego EBITDA wyniosła w 2015 roku 27,2 miliona EUR, co oznacza spadek o 2,1% rok do roku. Po korekcie uwzględniającej jednorazowy zwrot podatku VAT w Polsce, który miał wpływ na EBIDTA w 2014 roku, zmiana wartości EBITDA rok do roku byłaby zerowa. Wartość EBITDA dla zakładów sportowych wyniosła 26,3 miliona EUR, a więc o 4,1% mniej niż w poprzednim roku. EBITDA z loterii wyniosła 0,9 miliona EUR, o 147,3% więcej rok do roku.

W 2015 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 19,5 miliona EUR, o 22,5% więcej, niż w poprzednim roku. Po uwzględnieniu odroczonego podatku w Polsce zysk netto za dany okres wyniósłby 16,0 mln EUR.

 

Wybrane wskaźniki finansowe – ogółem dla FEG

(mln EUR) 2014 2015 zmiana w %
przyjęte zakłady 672.4 847.7 26.1%
-       Zakłady sportowe 655.7 828.0 26.3%
-       Loteria 16.7 19.7 17.8%
Wygrane brutto 132.6 147.4 11.2%
-       Zakłady sportowe 125.1 138.7 10.9%
-       Loteria 7.5 8.7 15.5%
EBITDA 27.8[1] 27.2 (2.1%)
-       Zakłady sportowe 27.41 26.3 (4.1%)
-       Loteria 0.4 0.9 147.3%
Skorygowany EBITDA[2] 27.22 27.2 0%
Zysk netto za dany rok 15.9 19.5 22.5%
Skorygowany zysk netto za dany rok3 15.9 16.03 0.01%[1] 2014 skorygowany o opłaty za doładowanie kont online, wcześniej księgowane w kosztach finansowych

[2] Korekta uwzględniająca jednorazowy zwrot podatku VAT w Polsce w kwocie 0,6 miliona EUR w roku 2014

3 Korekta uwzględniające odroczony podatek w związku z reorganizacją grupy w Polsce w 2015 roku

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.