Language select:

Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2014

Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V. opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

·         Całkowita kwota przyjętych zakładów wzrosła w 2014 roku o 18,5 %, do 672,4 mln EUR

·         Całkowita kwota wygranych brutto z zakładów sportowych online wzrosła w 2014 roku o 31,2%, do 67 mln EUR

·         Całkowita wysokość EBIDTA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wzrosła o 13,6%, do 27,8 mln EUR

„Cieszę się, że dołączyłem do spółki Fortuna i mogę nią kierować w tak interesującym momencie. Wyniki osiągnięte w 2014 roku, zwłaszcza wzrost obrotu z transakcji online oraz wysoka rentowność potwierdzają silną pozycję spółki Fortuna, jej dobrą markę na rynku, oraz szanse na objęcie pozycji niekwestionowanego lidera w sektorze gier i zakładów wzajemnych w Europie Środkowej” powiedział Per Widerstrom, Dyrektor Generalny oraz Prezes Zarządu spółki Fortuna Entertainment Group.

Spółka Fortuna, największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, obecny na rynkach w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji, w 2014 roku według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 672,4 miliona EUR, a więc o 18,5% więcej, niż w 2013 roku. Wartość przyjętych zakładów w segmencie zakładów sportowych wyniosła 655,7 miliona EUR, a więc o 22,9% więcej niż w 2013 roku. Wyniki te udało się osiągnąć dzięki wzrostowi w segmencie zakładów internetowych oraz zakładom w ramach dużych imprez sportowych, takich jak ubiegłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie oraz MŚ w piłce nożnej w Brazylii. Przyjęte zakłady z loterii wyniosły w 2014 roku w sumie 16,7 miliona EUR, co stanowi wzrost o 4,1% rok do roku. Tym samym Spółka znacznie przekroczyła poprzednie szacunki z marca 2014 roku, kiedy to spodziewano się, że suma przyjętych zakładów wyniesie około 645 milionów EUR.

W 2014 roku wysokość wygranych brutto (Gross Win) wyniosła 132,6 miliona EUR, co w porównaniu z 2013 rokiem stanowi wzrost o 13,9 %. Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 125,1 miliona EUR, a więc o 14,9% więcej niż w poprzednim roku. W tym wygrane brutto z zakładów internetowych w 2014 roku wzrosły do 67 milionów EUR, co w porównaniu z 2013 rokiem oznacza wyraźny wzrost o 31,2 %. Wzrost zakładów internetowych wynikał z utrzymującego się rozwoju „zakładów na żywo“ i transmisji strumieniowej na żywo, wspieranych przez projekt Bwin FEED.

Wygrane brutto z zakładów w kolekturach w 2014 roku wyniosły 58 milionów EUR, co oznacza wzrost o 0,5 procenta w porównaniu z poprzednim rokiem. Wygrane brutto z loterii wyniosły 7,5 miliona EUR.

Całkowita kwota skonsolidowanego EBITDA wyniosła w 2014 roku 28,4 miliona EUR, co oznacza wzrost o 6,4 %. Po korekcie uwzględniającej jednorazowy zwrot podatku VAT w Polsce, który miał wpływ na EBIDTA w latach 2013 i 2014, wartość EBITDA wyniosła 27,8 miliona EUR, co oznacza wzrost o 13,6 % rok do roku. Wartość EBITDA dla zakładów sportowych wyniosła 28 milionów EUR, a więc o 2,6 % więcej niż w poprzednim roku. Wartość EBITDA dla loterii wyniosła 0,4 miliona EUR (dodatnia), co oznacza wzrost o 155,5 % w porównaniu z rokiem 2013.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.