Language select:

Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok

Amsterdam Fortuna Entertainment Group N.V. ogłasza wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok rozliczeniowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS).

·         całkowita wartość przyjętych w 2017 roku zakładów wzrosła o 93,1%, osiągając wartość 2 007,1 miliona EUR

·         całkowita wartość wygranych brutto w 2017 roku wzrosła o 87,4%, osiągając wartość 305,4 miliona EUR

·         całkowita EBITDA wyniosła 55,0 milionów EUR, co oznacza wzrost na poziomie 148,1% rok do roku

·         zysk netto wzrósł w 2017 roku o 86,4% i wyniósł 15,4 miliona EUR

„Solidne wstępne wyniki finansowe za 2017 rok odzwierciedlają naszą strategię rozwojową, polegającą na inwestycjach w doskonałość operacyjną i nowe platformy oraz na ekspansji regionalnej. Dzięki temu odnotowaliśmy istotny wzrost wszystkich zgłaszanych kluczowych wskaźników. Wartość przyjętych zakładów wzrosła rok do roku o 93,1% i wyniosła 2 miliardy EUR. Wygrane brutto wyniosły 305,4 miliona EUR, zaś EBITDA – 55,0 milionów EUR, ze wzrostem rok do roku odpowiednio o 87,4% i 148,1%. Z korektą z tytułu jednorazowych kosztów w związku z fuzjami, przejęciami i integracją, wzrost EBITDA był na poziomie 169,0% rok do roku,” zdradza Per Widerström, dyrektor generalny i prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

Fortuna, wiodący operator regulowanych zakładów wzajemnych i gier sportowych w Europie Środkowej i Wschodniej, obecny na rynku polskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i chorwackim, przyjęła w 2017 roku zakłady o wartości 2 007,1 miliona EUR, odnotowując w porównaniu z 2016 rokiem wzrost o 93,1%. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu online, w szczególności jeżeli chodzi o zakłady wzajemne na wszystkich pierwotnych rynkach, a także z rozwoju segmentu gier sportowych online w Czechach oraz z konsolidacji nowo nabytych podmiotów: Hattrick Sports Group i rumuńskich podmiotów Fortbet.

Całkowite wygrane brutto osiągnęły w 2017 roku wartość 305,4 miliona EUR, o 87,4% więcej niż w 2016 roku. Za wzrostem wygranych brutto stoi więcej przyjętych zakładów oraz poprawa rentowności kanału detalicznych zakładów sportowych, a także utrzymujące się, solidne wartości bazowych kluczowych wskaźników. W drugiej połowie 2017 roku poprawiły się marże wygranych brutto, zwłaszcza w grudniu 2017 roku, dzięki korzystnym wynikom sportowym, co częściowo zrekompensowało niskie marże z pierwszej połowy 2017 roku, które były poniżej średniej. Tym samym całkowita marża wygranych brutto za 2017 rok wyniosła 15,2%.

Całkowite skonsolidowane EBITDA odnotowane w 2017 roku wyniosło 55,0 miliona EUR, czyli o 148,1% więcej rok do roku. EBITDA skorygowane o jednorazowe koszty związane z fuzjami, przejęciami i integracją wyniosła 57,4 miliona EUR, czyli o 169,0% więcej rok do roku.

W 2017 roku Spółka odnotowała zysk netto dla tego okresu w kwocie 15,4 miliona EUR, czyli o 86,4% więcej niż w poprzednim roku. Zysk netto skorygowany o jednorazowe transakcje związane z fuzjami, przejęciami i integracją wynosi 20,3 miliona EUR.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.