Language select:

W pierwszym kwartale 2016 wysokość zakładów przyjętych przez Fortunę wzrosła o 26,3% do 251,7 miliona EUR

AMSTERDAM/Warszawa/Praga – Spółka Fortuna Entertainment Group N. V., największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku.

·         Całkowita kwota wpłaconych zakładów wzrosła w pierwszym kwartale 2016 o 26,3% do 251,7 mln EUR

·         Całkowita kwota wygranych brutto wzrosła w pierwszym kwartale 2016 o 7,6% do 38,1 mln EUR

·         Wygrane brutto z zakładów sportowych on-line wzrosły w pierwszym kwartale 2016 roku o 19,7% do 23,8 mln EUR

„W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała mocny wzrost przyjmowanych zakładów, które osiągnęły wartość 251,7 miliona EUR, a więc o 26,3% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przyjęte zakłady rosły w tempie dwucyfrowym na wszystkich naszych rynkach kluczowych, do czego przyczynił się szczególnie wzrost zakładów on-line, głównie za pośrednictwem telefonów komórkowych, natomiast zakłady w kolekturach rosły w średnim, jednocyfrowym tempie. Na nasz zysk operacyjny wyrażony wartością EBITDA rok od roku miał wpływ wzrost podatku od zakładów w Republice Czeskiej, niekorzystny rozwój marż szczególnie w lutym oraz planowany wzrost operacyjnych kosztów wsparcia przyszłych szans wzrostowych spółki," powiedział Per Widerstrom, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

Wartość zakładów przyjętych w Grupie w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 251,7 miliona EUR, co oznacza silny wzrost o 26,3% rok do roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku. Wzrost ten zawdzięcza przede wszystkim dwucyfrowemu wzrostowi zakładów internetowych we wszystkich krajach, w których obecna jest Fortuna, natomiast zakłady w kolekturach osiągnęły wzrost jednocyfrowy.

W pierwszym kwartale 2016 r. wygrane brutto (Gross Win) wyniosły 38,1 miliona EUR, co stanowi wzrost o 7,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku. Na wynik rok do roku wygranych brutto za pierwszy kwartał roku 2016 miało wpływ zniesienie opłaty manipulacyjnej w zakładach internetowych na Słowacji z końcem lutego 2015, co – oprócz samego zniesienia opłat – spowodowało szybką migrację graczy z kolektur na zakłady on-line, tworząc kolejny nacisk na marże.

Wygrane brutto w zakładach wzajemnych wyniosły 35,9 miliona EUR, o 7,8% więcej rok do roku. W tym, wygrane brutto w zakładach wzajemnych online osiągnęły w pierwszym kwartale 2016 r. znaczny wzrost o 19,7% rok do roku i wyniosły 23,8 miliona EUR.

Całkowita kwota skonsolidowanego EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2016 roku 4,6 miliona EUR, co oznacza spadek rok do roku o 37,1%.Spadek wskaźnika EBITDA rok do roku był spowodowany przede wszystkim wzrostem podatku loteryjnego w Republice Czeskiej, co miało wpływ tak na wyniki zakładów sportowych, jak również na loterie, zniesieniem opłaty manipulacyjnej za zakłady on-line na Słowacji z końcem lutego 2015, niekorzystnym rozwojem marż szczególnie w lutym, a także przewidywanym wzrostem kosztów operacyjnych Grupy.

Wybrane wskaźniki finansowe – ogółem dla FEG

(w mln EUR) Q1 2016 zmiana w %
Przyjęte zakłady 251,7 26,3%
Wygrane brutto 38,1 7,6%
EBITDA 4,6 -37,1%

Przewidywania na pozostałą część roku 2016

Spółka potwierdza swoje przewidywania na rok 2016 oraz wyraża następujące oczekiwania:

V roku 2016 wzrost organiczny będzie opierać się głównie na zakładach wzajemnych on-line oraz tymczasowo zostanie wsparty mistrzostwami Europy w piłce nożnej we Francji. Spółka oczekuje wzrostu ogólnie przyjętych zakładów na 1010 milionów EUR oraz obniżenia wartości EBITDA o 10–15% w porównaniu z 2015 w wyniku wzrostu podatku od zakładów w Republice Czeskiej, zniesieniu opłaty manipulacyjnej na Słowacji oraz innych inwestycji w rozwój Spółki. Inwestycje w nową platformę IT spowodują podwyższenie CAPEX w roku 2016, który oczekujemy w wysokości 11–13 milionów EUR.

W roku 2016 Fortuna, jako wielokanałowy regulowany operator zakładów wzajemnych będzie nadal oferować swoim klientom szeroką skalę pierwszorzędnych usług, przy czym klienci mogą wybrać dowolną formę i czas zakładów. Główny nacisk Fortuna będzie kłaść na inwestycje do zasobów kluczowych, budowania konkurencyjnej przewagi oraz bazy do tworzenia przyszłych wartości. Do celów strategicznych zaliczają się: doskonałość operacyjna, baza technologiczna oraz wybudowanie i wykorzystanie szerokich możliwości i zdolności zasobów ludzkich.

1 stycznia 2016 w Republice Czeskiej wprowadzono zmiany w opodatkowaniu działalności bukmacherskiej i loteryjnej, co oznacza podwyższenie podatku z zakładów wzajemnych oraz loterii z 20% na 23%. Spółka przewiduje, że zmiana w opodatkowaniu będzie miała negatywny wpływ na całoroczną wysokość EBITDA w wysokości około 2 milionów EUR.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.