Language select:

W pierwszym kwartale 2014 wysokość zakładów przyjętych przez Fortunę wzrosła o 17,5 % do 165,9 miliona EUR

Spółka Fortuna Entertainment Group N. V., największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku.

·         Całkowita kwota wpłaconych zakładów wzrosła w pierwszym kwartale 2014 o 17,5 % do poziomu 165,9 mln EUR

·         Całkowita kwota wygranych brutto wzrosła w pierwszym kwartale 2014 o 1,8 % do 34,1 mln EUR

·         Wygrane brutto z zakładów sportowych online wzrosły w pierwszym kwartale 2014 roku o 19,2 % do 16,2 mln EUR

„W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka kontynuowała mocny wzrost przyjmowanych zakładów, które osiągnęły wartość 165,9 miliona EUR, a więc o 17,5% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przyjęte zakłady odnotowały dwucyfrowy wzrost na wszystkich naszych kluczowych rynkach. Liczba naszych zarejestrowanych użytkowników w pierwszym kwartale tego roku przekroczyła granicę pół miliona klientów, a więc o 40% więcej niż rok temu,” stwierdza Radim Haluza, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

Wartość zakładów przyjętych w Grupie w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 165,9 miliona EUR, co oznacza istotny wzrost o 17,5% rok do roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 roku. Zakłady przyjęte w segmencie zakładów sportowych wyniosły w pierwszym kwartale 2014 roku 162,0 miliona EUR, a więc o 18,2 % więcej niż w 2013 roku. Wartość zakładów z loterii osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 roku 3,8 miliona EUR.

W pierwszym kwartale 2014 r. wygrane brutto (Gross Win) wyniosły 34,1 miliona EUR, co stanowi wzrost o 1,8 % w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 roku. Wygrane brutto w zakładach wzajemnych wyniosły 32,4 miliona EUR, o 3,0 % więcej rok do roku. W tym, wygrane brutto w zakładach wzajemnych online osiągnęły w pierwszym kwartale 2014 r. znaczny wzrost o 19,2 % rok do roku i wyniosły 16,2 miliona EUR. Wygrane brutto w zakładach wzajemnych w kolekturach w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosły 16,2 miliona EUR. Wygrane brutto z loterii w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosły 1,7 miliona EUR.

Całkowita kwota skonsolidowanego EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2014 roku 9,4 miliona EUR, co oznacza spadek rok do roku o 17,0 %.W tym EBITDA z zakładów wzajemnych wyniosła 9,4 miliona EUR. EBITDA z loterii osiągnęła wartość 22 tysięcy EUR.

„Niższy wskaźnik EBITDA i słaby wzrost wygranych brutto w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku odzwierciedla negatywne wyniki sportowe w styczniu, szczególnie meczy piłki nożnej w pierwszych dwóch tygodniach roku. Wpłynęło to na wyniki finansowe wszystkich znaczących zakładów bukmacherskich obsługujących zakłady o ustalonych kursach w całej Europie. Pomimo to nadal jesteśmy przekonani, że nasze przewidywania na cały rok zostaną osiągnięte, w segmencie loterii nasz cel został osiągnięty, a wskaźnik EBITDA już osiągnął dodatnie wartości”, dodał Radim Haluza.

Wybrane wskaźniki finansowe – ogółem dla FEG

(w mln EUR) Q1 2014 zmiana w %
Przyjęte zakłady 165,9 17,5 %
Wygrane brutto 34,1 1,8 %
Przychody 28,5 (0,9 %)
EBITDA 9,4 (17,0 %)

Wypłata dywidendy

Zadeklarowana długofalowo polityka dywidendowa i wypłaty skonsolidowanego zysku netto w proporcji 70 – 100 % pozostają bez zmian.

Zarząd spółki Fortuna Entertainment Group N.V. postanowił zaproponować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwalenie dywidendy brutto w wysokości 0,22 EUR na jedną akcję. Zarząd Spółki wniesie na walnym zgromadzeniu, aby dniem rejestracji uczestnictwa decydującym dla otrzymania dywidendy był 19 czerwca 2014 roku, a dzień wypłaty został wyznaczony na 26 czerwca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 6 czerwca 2014 roku w Amsterdamie. Ogólna proponowana suma przeznaczona do wypłaty dywidendy wynosi 11,44 miliona EUR, co dla całkowitej liczby 52 milionów akcji oznacza kwotę 0,22 EUR na jedną akcję.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.