Language select:

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady o wartości 1,3 miliarda EUR, wzrost o 69,1%

AMSTERDAM/Warszawa/Praga – Spółka Fortuna Entertainment Group N. V. (FEG), największy środkowoeuropejski operator zakładów wzajemnych i gier, ogłasza wstępne skonsolidowane wyniki przed audytem za pierwszych dziewięć miesięcy roku 2017.

·         Całkowita wysokość przyjętych zakładów wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR

·         Całkowita wysokość wygranych brutto wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. o 54,1% i osiągnęła 185,3 miliona EUR

·         Wartość EBITDA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wzrosła o 77,9% i osiągnęła 28,3 miliona EUR

·         W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku zysk netto spółki osiągnął 7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku.

Opublikowane dobre wyniki gospodarcze spółki za pierwszych dziewięć miesięcy odzwierciedlają naszą strategię wzrostu poprzez inwestycje w wydajność operacyjną, nowe platformy oraz ekspansję regionalną. Dzięki temu osiągnęliśmy wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów gospodarczych. Wartość przyjętych przez nas zakładów wzrosła rok do roku o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR, wygrane brutto osiągnęły wysokość 185,3 miliona EUR a EBITDA 28,3 miliona EUR, co oznacza 54,1% i 77,9% wzrost rok do roku. Jeżeli skorygujemy wartość EBITDA o jednorazowe wydatki na akwizycję i integrację, zwiększy się ona rok do roku o 105,6%. Chcielibyśmy również potwierdzić naszą perspektywę gospodarczą do końca roku oraz zwiększyć perspektywę zmian i akwizycji.” powiedział Per Widerström, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

Wartość przyjętych zakładów grupy osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wysokość 1,3 miliarda EUR, mocny wzrost rok do roku o 69,1% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2016. Na mocny wzrost przyjętych zakładów wpływ wywarł przede wszystkim wzrost online, przede wszystkim zakłady wzajemne we wszystkich krajach, w których Fortuna prowadzi działalność, dodatkowo kasyno online w Czechach, częściowo także połączenie spółek Hattrick Sports Group[1] i Fortuna Rumunia[2].

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku całkowita wysokość wygranych brutto (Gross Win) osiągnęła 185,3 miliona EUR, co oznacza wzrost o 54,1% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2016 r. Oczekiwany spadek marży wygranych netto wynikał z mniej sprzyjających wyników zakładów sportowych w pierwszych miesiącach bieżącego roku a także z rosnących zakładów i gier w internecie.

Całkowita wysokość skonsolidowanego wskaźnika EBITDA osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wartość 28,3 miliona EUR, co oznacza wzrost rok do roku o 77,9%.Wskaźnik EBITDA (EBITDA adjusted) bez jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami i kosztami integracji osiągnął wartość 31,6 miliona EUR, o 105,6 % więcej rok do roku.

Całkowity zysk netto Grupy za pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r. osiągnął wysokość 7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku. Całkowity zysk netto Grupy po odjęciu jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami, kosztami integracji i obniżeniem wartości majątku nieruchomego (assets impairment) osiągnął wartość 14,4 miliona EUR, co oznacza wzrost o 59,5% rok do roku.

Perspektywa na resztę roku 2017
Po ujęciu konsolidacji Hattrick Sports Group oraz Fortuna Rumunia zawarte w roku 2017 zakłady powinny osiągnąć wartość 1,9 miliarda EUR a wskaźnik EBITDA może wzrosnąć o 80-95% rok do roku.


[1] Połączenie spółek Hattrick Sports Group w Rumunii i Chorwacji od 20.05.2017 r,

[2] Spółki Fortuna Rumunia obejmują Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. oraz Slot Arena S.R.L. połączone od 01.09.2017 r.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.