Language select:

Fortuna zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu dywidendę brutto w wysokości 0,22 EUR na jedną akcję

Zarząd spółki Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”) postanowił zaproponować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidendę brutto w wysokości 0,22 EUR na jedną akcję.

Propozycja dywidendy obejmującej około 73,5 % skonsolidowanego zysku netto grupy za rok 2013 jest zgodna z długookresową polityką wypłaty dywidend spółki oraz z zadeklarowaną proporcją wypłat 70 – 100 % skonsolidowanego zysku netto spółki. Uzgodniono, że dniem dywidendy będzie 19 czerwca 2014 a terminem wypłaty 26 czerwca 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 6 czerwca 2014 roku w Amsterdamie. Ogólna suma przeznaczona do wypłaty dywidendy wynosi około 11,44 milionów EUR, co dla całkowitej liczby 52 milionów akcji wynosi 0,22 EUR na jedną akcję.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.