Language select:

Fortuna przyjęła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 zakłady o wartości 756 milionów EUR, wzrost o 22,9 %

AMSTERDAM/Warszawa/Praga Spółka Fortuna Entertainment Group N. V., największy środkowoeuropejski operator zakładów bukmacherskich ogłasza swoje wstępne, nieaudytowane, skonsolidowane wyniki za okres pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2016.

·         Całkowita wysokość przyjętych zakładów wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 o 22,9 % do 756,0 milionów EUR

·         Całkowita wysokość brutto wygranych wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 o 14,4 % do 120,2 milionów EUR

·         Wygrane brutto w bukmacherskich zakładach sportowych zawieranych przez Internet wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 o 25,0 % do 75,0 milionów EUR

„W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 Spółka kontynuowała znaczący wzrost jeśli chodzi o zakłady i przyjęliśmy całkowite zakłady o wartości 756,0 milionów EUR, czyli o 22,9 % więcej niż w zeszłym roku. Przyjęte zakłady wzrastały w tempie dwucyfrowym na wszystkich naszych kluczowych rynkach, na co wpływ miało przede wszystkim składanie zakładów on-line oraz za pośrednictwem telefonów komórkowych, podczas gdy liczba zakładów zawieranych oddziałach wzrastała w tempie jednocyfrowym. Na nasz zysk z prowizji wyrażony w wartości EBITDA miała  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływ podwyżka podatku od zakładów bukmacherskich w Republice Czeskiej, niekorzystny rozwój zakładów, w szczególności w lutym oraz planowany wzrost kosztów operacyjnych w celu wsparcia przyszłych możliwości wzrostu spółki" twierdzi Per Widerstrom, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

Wartość przyjętych zakładów Grupy osiągnęła wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 wysokość 756,0 milionów EUR, co stanowi wzrost o 22,9 % w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2015. Na wzrost ten wpłynął w szczególności dwucyfrowy wzrost liczby zakładów zawieranych przez Internet, we wszystkich krajach, w których działa Fortuna, podczas gdy wzrost liczby zakładów zawieranych w oddziałach był jednocyfrowy. Zakłady przyjęte w segmencie bukmacherskich zakładów sportowych wyniosły pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 741,6 milionów EUR, czyli o 23,4 % więcej niż w roku 2015. Zakłady przyjęte w ramach loterii osiągnęły w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016  wartość 14,4 milionów EUR i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,6 %.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 wysokość wygranych brutto (Gross Win) osiągnęła 120,2 milionów EUR, co stanowi wzrost o 14,4 % w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2015. Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 113,8 milionów EUR, czyli o 15,0 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym wygrane brutto z zakładów sportowych zawieranych przez Internet osiągnęły w pierwszych trzech kwartałach roku 2016 solidny wzrost o 25,0 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając 75,0 milionów EUR. Wygrane brutto z zakładów sportowych zawieranych w oddziałach miały w pierwszych trzech kwartałach 2016 wartość 38,8 milionów EUR i zanotowały w stosunku do roku ubiegłego nieznaczny spadek o 0,4 %. Wygrane brutto w loteriach w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 osiągnęły wysokość 6,4 milionów EUR, co stanowi wzrost o 5,1 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Całkowita wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2016 wartość 15,9 milionów EUR, co stanowi spadek o 9,9 %w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym wartość EBITDA z bukmacherskich zakładów sportowych osiągnęła wysokość 15,3 milionów EUR, o 9,1 % mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku a EBITDA z loterii osiągnęła wartość 0,6 milionów EUR, mniej o 25,8 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek wartości wskaźnika EBITDA w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku był w dużej mierze spowodowany przez wzrost podatku od zakładów w Republice Czeskiej, co wpłynęło na wartość, zarówno w dziedzinie bukmacherskich zakładów sportowych, jak i loterii, następnie przez zniesienie opłaty manipulacyjnej na [zakłady] on-line końcem lutego 2015 na Słowacji, przez niekorzystny rozwój zakładów, szczególnie w lutym, a także przez przewidywany wzrost kosztów operacyjnych grupy w związku z rozwijaniem potencjału i możliwości umożliwiających osiągnięcie wzrostu w przyszłości.

Wybrane wskaźniki finansowe – razem dla FEG

(w mln EUR) 9M 2016 % yoy
Przyjęte zakłady 756,0 22,9 %
Wygrane brutto 120,2 14,4 %
EBITDA 15,9 -9,9 %

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.