Language select:

Fortuna ogłasza zakłady w wysokości 720,7 mln EUR za pierwsze półrocze 2017, oznaczające wzrost o 40,9%

MSTERDAM/Warszawa/Praga – Spółka Fortuna Entertainment Group N. V., największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej, opublikowała swoje wstępne niezrewidowane skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku.

- Całkowity poziom przyjętych zakładów wzrósł o 40,9% na 720,7 miliona EUR

- Całkowity poziom wygranych brutto wzrósł o 24,5% na 100,2 miliona EUR

- Całkowity zysk EBITDA spadł o 22% na 7,6 miliona EUR

„W przeciągu pierwszego półrocza bieżącego roku trwał dramatyczny wzrost przyjętych zakładów, które wzrosły 40,9 % aż na 720,7 milionów EUR. Na tak silny wzrost miała wpływ działalność we wszystkich tradycyjnych krajach, w których działa Fortuna. Przyczyniła się do tego również nowo nabyta spółka Hattrick Sports Group Ltd, działająca w Rumunii, Chorwacji i w innych krajach. Na zysk operacyjny wyrażony wskaźnikiem EBITDA mają wpływ przede wszystkim koszty jednorazowe związane z ekspansją w Europie Środkowej oraz integracją nowych spółek do grupy”, powiedział Per Widerström, CEO i prezes zarządu Fortuna Entertainment Group N.V.

W pierwszym półroczu 2017 Fortuna przyjęła zakłady o ogólnej wartości 720,7 miliona EUR, co w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku oznacza wzrost o 40,9%.Silny wzrost ilości przyjętych zakładów wynika przede wszystkim ze stałego rozwoju zakładów internetowych na wszystkich rynkach, łącznie z online gamingiem w Republice Czeskiej, a częściowo również z wyników grupy Hattrick Hattrick Sports Group Ltd., skonsolidowanych od końca maja 2017.

W pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 wygrane brutto Fortuny wzrosły o 24,5% EUR rok od roku na 100,2 miliona EUR.Wzrost całkowitej objętości wygranych brutto wynika przede wszystkim z działalności online Grupy, dla której typowe są niższe marże w dziedzinie gamingu.

W pierwszym półroczu 2017 kwota całkowita EBITDA grupy Fortuna osiągnęła 7,6 miliona EUR, czyli o 22 % mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Na wynik EBITDA miały wyraźny wpływ przede wszystkim jednorazowe koszty na ekspansję w Europie Środkowej oraz na integrację nowych spółek do grupy; bez tych kosztów wskaźnik EBITDA wzrósłby o około 8% rok od roku.

Całkowity czysty zysk grupy w pierwszym półroczu 2017 wynosił 2,5 miliona EUR, o 53,1% mniej w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2016. spadek ten spowodowały koszty jednorazowe na ekspansję i integrację, a także koszty jednorazowe związane z refinansowaniem zewnętrznego długu spółki.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.