Výběr jazyka:

Strategie a hodnoty

Mise

Chceme přinášet zábavu našim zákazníkům, kteří mají rádi sport, sledují sportovní události, provozují sport jako koníček a sází na své oblíbené týmy.

Vize

Směřujeme zejména k upevňování pozice lídra na trhu s kurzovými sázkami v regionu střední Evropy. Naše úsilí a prostředky vkládáme do inovací, které zákazníky a akcionáře nenechají na pochybách, že Fortuna Entertainment Group je hlavním hybatelem trhu.

Regulace

Fortuna Entertainment Group plně respektuje a dodržuje regulační normy na národní i evropské úrovni. Uvědomuje si potřebu regulace a i proto podporuje stabilní a transparentní legislativní prostředí, které umožňuje rovnou soutěž všech subjektů působících na trhu. V zemích působnosti je aktivním členem profesních asociací a spolupracuje s vládami a parlamenty na tvorbě legislativy vztahující se k oblasti kurzových sázek.

Odpovědné sázení

Fortuna Entertainment Group se hlásí k odpovědnému sázení a aktivně se účastní projektů, jejichž hlavním cílem je představení zodpovědného přístupu k sázení s důrazem na dodržování příslušné věkové hranice. Tento přístup skupina uplatňuje na všech trzích. Více informací o konkrétních aktivitách naleznete v sekci Odpovědnost.

Podpora sportu

Díky kurzovým sázkám na sportovní události je Fortuna Entertainment Group přirozeným partnerem sportovních klubů. Vedle tradičního sponzoringu společnost poskytuje finanční prostředky také hendikepovaným sportovcům a prostřednictvím grantů podporuje rozvoj regionálního sportu. Více informací o aktivitách naleznete v sekci Odpovědnost.