Výběr jazyka:

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017

Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné neauditované konsolidované výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2017, sestavené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

·         Celkové přijaté sázky za rok 2017 se zvýšily o 93,1 % na 2 007,1 milionu EUR

·         Celková výše hrubých výher v roce 2017 vzrostla o 87,4 % na 305,4 milionu EUR

·         Celková EBITDA dosáhla 55,0 milionu EUR, meziročně o 148.1 % více

·         Čistý zisk v roce 2017 vzrostl o 86,4 % na 15,4 milionu EUR

„Zveřejněné výsledky hospodaření společnosti za rok 2017 odrážejí naši růstovou strategii prostřednictvím investic do provozní výkonnosti, nových platforem a regionální expanze. Díky tomu jsme zaznamenali výrazný růst všech klíčových parametrů hospodaření. Naše přijaté sázky vzrostly meziročně o 93,1 % na 2 miliardy EUR, hrubé výhry dosáhly výše 305,4 milionu EUR a EBITDA 55,0 milionů EUR, což je o 87,4 % a 148,1 % meziročně více. Pokud upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na akvizice a integraci, potom se meziročně zvýší o 169,0 %,“ sdělil Per Widerström, CEO a předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.

Společnost Fortuna, přední středo a východoevropský provozovatel kurzových sázek a her působící na trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Chorvatsku, dosáhla v roce 2017 celkové výše přijatých sázek 2 007,1 milionu EUR, což je o 93,1% více než v roce 2016. Tento nárůst byl způsoben zejména růstem online kurzových sázek ve všech původních trzích, kde Fortuna působí, on-line hraním v České republice a také novými akvizicemi společností Hattrick Sports Group a entit Fortbetu v Rumunsku.

V roce 2017 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win) částky 305,4 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 87,4 %. Nárůst hrubých výher byl způsoben především růstem sázkových objemů, zlepšením ziskovosti pobočkové sítě a rovněž silnou výkonností klíčových ukazatelů. Marže hrubých výher ve druhé polovině roku 2017 vzrostly a to zejména v prosinci 2017 díky příznivým sportovním výsledkům, což částečně kompenzovalo nízké marže z první poloviny roku 2017, které byly podprůměrné. Celková marže hrubých výher za rok 2017 tak činila 15,2 %.

Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v roce 2017 hodnoty 55,0 milionu EUR, což znamená meziroční nárůst o 148,1 %. Ukazatel EBITDA (EBITDA adjusted) očištěný o jednorázové náklady spojené s akvizicemi a náklady na integraci dosáhl hodnoty 57,4 milionu EUR, o 169,0 % meziročně více.

V roce 2017 Společnost dosáhla čistého zisku ve výši 15,4 milionu EUR, o 86,4 % více než v předcházejícím roce. Po úpravě o vliv jednorázových položek spojených s akvizicemi a integrací by čistý zisk činil 20,3 milionu EUR.

KONTAKT PRO MÉDIA

Petr Šrain

PR manažer a tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: [email protected]

Tyto kontakty jsou určeny v první řadě pro novináře, nemůžeme vám proto bohužel garantovat, že na jiné zaslané dotazy dokážeme včas reagovat. Pokud jste zákazníkem naší společnosti, můžete Váš dotaz zaslat na [email protected] případně se s námi spojit jinak. Děkujeme za pochopení.