Fortuna Group
Language select:

KONTAKT PRO MÉDIA 

Petr Šrain

PR Menedżer, Rzecznik prasowy
Tel.: +420 267 218 195
Mobil: +420 739 607 527
E-mail: srain.petr@ifortuna.cz

Te kontakty są przede wszystkim dla dziennikarzy. Dlatego też, niestety, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie odpowiedzieć w oczekiwanym terminie na pytania nie dotyczące spraw relacji firmy z mediami.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady o wartości 1,3 miliarda EUR, wzrost o 69,1%

AMSTERDAM/Warszawa/Praga – Spółka Fortuna Entertainment Group N. V. (FEG), największy środkowoeuropejski operator zakładów wzajemnych i gier, ogłasza wstępne skonsolidowane wyniki przed audytem za pierwszych dziewięć miesięcy roku 2017.

·         Całkowita wysokość przyjętych zakładów wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR

·         Całkowita wysokość wygranych brutto wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. o 54,1% i osiągnęła 185,3 miliona EUR

·         Wartość EBITDA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wzrosła o 77,9% i osiągnęła 28,3 miliona EUR

·         W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku zysk netto spółki osiągnął 7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku.

Opublikowane dobre wyniki gospodarcze spółki za pierwszych dziewięć miesięcy odzwierciedlają naszą strategię wzrostu poprzez inwestycje w wydajność operacyjną, nowe platformy oraz ekspansję regionalną. Dzięki temu osiągnęliśmy wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów gospodarczych. Wartość przyjętych przez nas zakładów wzrosła rok do roku o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR, wygrane brutto osiągnęły wysokość 185,3 miliona EUR a EBITDA 28,3 miliona EUR, co oznacza 54,1% i 77,9% wzrost rok do roku. Jeżeli skorygujemy wartość EBITDA o jednorazowe wydatki na akwizycję i integrację, zwiększy się ona rok do roku o 105,6%. Chcielibyśmy również potwierdzić naszą perspektywę gospodarczą do końca roku oraz zwiększyć perspektywę zmian i akwizycji.” powiedział Per Widerström, dyrektor generalny spółki Fortuna Entertainment Group.

Wartość przyjętych zakładów grupy osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wysokość 1,3 miliarda EUR, mocny wzrost rok do roku o 69,1% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2016. Na mocny wzrost przyjętych zakładów wpływ wywarł przede wszystkim wzrost online, przede wszystkim zakłady wzajemne we wszystkich krajach, w których Fortuna prowadzi działalność, dodatkowo kasyno online w Czechach, częściowo także połączenie spółek Hattrick Sports Group[1] i Fortuna Rumunia[2].

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku całkowita wysokość wygranych brutto (Gross Win) osiągnęła 185,3 miliona EUR, co oznacza wzrost o 54,1% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2016 r. Oczekiwany spadek marży wygranych netto wynikał z mniej sprzyjających wyników zakładów sportowych w pierwszych miesiącach bieżącego roku a także z rosnących zakładów i gier w internecie.

Całkowita wysokość skonsolidowanego wskaźnika EBITDA osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wartość 28,3 miliona EUR, co oznacza wzrost rok do roku o 77,9%.Wskaźnik EBITDA (EBITDA adjusted) bez jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami i kosztami integracji osiągnął wartość 31,6 miliona EUR, o 105,6 % więcej rok do roku.

Całkowity zysk netto Grupy za pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r. osiągnął wysokość 7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku. Całkowity zysk netto Grupy po odjęciu jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami, kosztami integracji i obniżeniem wartości majątku nieruchomego (assets impairment) osiągnął wartość 14,4 miliona EUR, co oznacza wzrost o 59,5% rok do roku.

Perspektywa na resztę roku 2017
Po ujęciu konsolidacji Hattrick Sports Group oraz Fortuna Rumunia zawarte w roku 2017 zakłady powinny osiągnąć wartość 1,9 miliarda EUR a wskaźnik EBITDA może wzrosnąć o 80-95% rok do roku.


[1] Połączenie spółek Hattrick Sports Group w Rumunii i Chorwacji od 20.05.2017 r,

[2] Spółki Fortuna Rumunia obejmują Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. oraz Slot Arena S.R.L. połączone od 01.09.2017 r.