Výběr jazyka:

Regulace

Fortuna Entertainment Group akceptuje rozumnou regulaci sázkového odvětví. Podporuje nediskriminační regulatorní rámec, který umožňuje zákazníkům přístup k službám nabízeným seriózními hráči na trhu. Věří, že zákazníci by měli mít možnost zvolit si mezi operátory, kteří nabízí nejvyšší možné standardy v oblasti zabezpečení a péče. Tohoto cíle je možné dosáhnout prostřednictvím regulované a férové soutěže. Fortuna Entertainment Group proto podporuje stabilní a transparentní prostředí vytvářející rovné příležitosti pro všechny subjekty na trhu.

Regulace je v současnosti plně v kompetenci jednotlivých států. Na úrovni Evropské unie zatím nebylo dosaženo žádného konsenzu, který by vedl k určení pravidel pro tento byznys. Dá se však předpokládat, že s narůstajícím podílem internetových sázek se situace časem změní.

Fortuna Entertainment Group je připravena se prostřednictvím členství v zájmových sdruženích a asociacích podílet na přípravě novel stávajících zákonů či na veřejné debatě, týkající se možných legislativních návrhů.

 

Česká republika

Zákon č. 186/2016 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Český loterijní zákon byl naposledy novelizovaný v roce 2016 a reflektuje tak změny, kterými prošla oblast kurzových sázek a celý loterijní trh. V platnosti je od 1.1.2017.

 

Slovensko

Zákon č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách

V oblasti legislativy vztahující se ke kurzovým sázkám je situace stabilizována. Novely, které jsou v jednání, by neměly zásadním způsobem zasáhnout do poměrů na trhu. Online sázení je zde povoleno od roku 2007.

 

Polsko

Ustawa o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)

Od 1.ledna 2010 vstoupil v platnost nový zákon. Ten přináší zvýšení daní, které sázkové společnosti musí odvádět z příjmů ze sázení z 10 % na 12 %, což pro Fortuna Entertainment Group představuje akceptovatelný nárůst. Stávající legislativa neumožňuje sázení online, ale polský parlament se zabývá možností povolit internetové sázení výhradně polským společnostem, což by Fortuna uvítala a současně by bez prodlení do tohoto sektoru vstoupila.